TDC is een programma van Enabel, het Belgisch Ontwikkelingsagentschap.

Categories
Onderzoeken

Opiniepeiling aankoop en gebruik van duurzame producten op de werkvloer

Hoeveel werkgevers kiezen voor duurzame producten op de werkvloer? Uit deze opiniepeiling in opdracht van TDC blijkt dat werkgevers minder geneigd zijn om duurzame of eerlijke producten te kiezen dan individuele consumenten: 33% van de werkgevers koopt duurzame producten tegenover 54% van de consumenten.

Categories
Fair trade en duurzame handel Onderzoeken

Opiniepeiling: Belgen en non-food fairtradeproducten

Het Trade for Development Centre peilde naar de mening, houding en het aankoopgedrag van Belgen ten opzichte van non-food fairtradeproducten[1]. Deze studie heeft als doel om de gedragingen en verwachtingen van de consumenten m.b.t. non-food fairtradeproducten (NFFP) beter in kaart te brengen. De studie werd uitgevoerd door Dedicated Research: 1015 Belgische consumenten van 18 jaar en ouder vulden tussen 22 mei en 8 juni 2015 een online enquête in. Dit kwantitatieve luik werd voorafgegaan door een verkennende fase in maart 2015: 13 mensen namen hiervoor deel aan een discussiegroep.

Categories
Fair trade en duurzame handel Onderzoeken

Opiniepeiling 2014 over eerlijke handel: de belangrijkste resultaten

Het Belgisch ontwikkelingsagentschap (BTC) is verantwoordelijk voor het opzetten van het programma: « Trade for Development Centre ». Dit programma coördineert meer bepaald de sensibiliseringscampagnes bij het grote publiek, zoals de Week van de Fair Trade. In 2010 wenste BTC een kwalitatieve en kwantitatieve opiniepeiling uit te voeren. De globale doelstelling van dit onderzoek was het begrijpen van de relatie tussen de persoonlijke waarden van consumenten (die in België wonen), hun attitudes en hun aankoopgedrag ten aanzien van producten uit eerlijke handel, duurzame handel en biologische landbouw. In 2011, 2012 en 2014 wou BTC deze enquête opnieuw uitvoeren (enkel de kwantitatieve fase) om de evolutie te zien van de verschillende indicatoren, waarbij men zich in het bijzonder op de eerlijke handel wenste te concentreren.

Categories
Onderzoeken

Opiniepeiling : verantwoord toerisme

TDC wou een kwalitatieve en kwantitatieve opiniepeiling uitvoeren met als algemene doelstelling de relatie tussen de persoonlijke waarden van Belgische inwoners en hun attitudes en gedragingen op vlak van toerisme begrijpen. En daarnaast hun kennisniveau, hun begrip en hun percepties met betrekking tot “verantwoord toerisme“ afbakenen.

Categories
Onderzoeken

Belgen en fair trade 2011

Jaarlijks peilt het Trade for Development Centre naar de mening en houding van Belgen tegenover fair trade.

Categories
Fair trade en duurzame handel Onderzoeken

Eerlijke handel, duurzame handel en handel in producten uit biologische landbouw – 2010

Het Trade for Development Centre heeft een opiniepeiling laten uitvoeren (door Dedicated Research) onder de Belgische bevolking om de gedragingen, attitudes en opinies van de Belg vast te stellen ten aanzien van eerlijke handel, duurzame handel en handel in producten uit biologische landbouw, alsook de evolutie in vergelijking met vorige jaren.

Categories
Fair trade Fair trade en duurzame handel Onderzoeken

Eerlijke en duurzame handel -2009

Het Trade for Development Centre liet een opiniepeiling uitvoeren (door GfK) bij de Belgische bevolking om te weten te komen hoe de Belg denkt over eerlijke handel en duurzame handel, en hoe die mening evolueert door de jaren heen. Een aantal bevindingen voor 2009: de bekendheid van eerlijke handel stagneert, de meeste Belgen begrijpen niet goed wat duurzame handel is en iedereen kent biologische producten.

Categories
Fair trade Fair trade en duurzame handel Onderzoeken

Eerlijke handel bij de Belgische consument – 2007

In opdracht van het Fair Trade Centre voerde het bureau IPSOS een studie uit die de opinie van de Belgische consument met betrekking tot eerlijke handel in kaart brengt. Uit de studie blijkt o.a. dat de kennis van eerlijke handel bij de consument nog aanzienlijk is gestegen, dat er een kering is in de trend betreffende de plaats van aankoop van eerlijke handelsproducten ten voordele van de supermarkten en dat een toegenomen kennis zich nog niet vertaalt in een toegenomen verkoop.

Categories
Fair trade Fair trade en duurzame handel Onderzoeken

Eerlijke handel bij jongeren – 2006

Deze opiniepeiling werd uitgevoerd in België bij 1024 jongeren. Met deze opiniepeiling wilde we een zicht krijgen op de algemene kennis van eerlijke handel bij Belgische jongeren tussen 12 en 25 jaar, de redenen kennen waarom ze producten uit de eerlijke handel (niet) kopen en (niet) consumeren, het profiel kennen van diegenen die de producten kopen alsook hun mening over eerlijke handel.

Categories
Fair trade Fair trade en duurzame handel Onderzoeken

Eerlijke handel – 2005

Deze opinipeiling werd uitgevoerd in België op basis van een persoonlijk gesprek met 1004 personen die verantwoordelijk zijn voor de aankopen (PVA’s) binnen het gezin.
Het onderzoek wilde vier zaken beoordelen: de mate waarin de personen die verantwoordelijk zijn voor de inkopen eerlijke handel in het algemeen kennen, de redenen waarom zij (geen) producten van eerlijke handel kopen, het profiel van de personen die (geen) fair trade producten kennen/kopen en ten slotte de mening van de inkoopverantwoordelijken met betrekking tot eerlijke handel (het principe, de organisaties die fair trade bevorderen, producten van eerlijke handel, distributienetwerken.

Deze website gebruikt cookies om uw gebruikerservaring zo aangenaam mogelijk te maken.