TDC is een programma van Enabel, het Belgisch Ontwikkelingsagentschap.

tourisme responsable

Opiniepeiling : verantwoord toerisme

TDC wou een kwalitatieve en kwantitatieve opiniepeiling uitvoeren met als algemene doelstelling de relatie tussen de persoonlijke waarden van Belgische inwoners en hun attitudes en gedragingen op vlak van toerisme begrijpen. En daarnaast hun kennisniveau, hun begrip en hun percepties met betrekking tot “verantwoord toerisme“ afbakenen.

De enquête bestond uit een kwalitatieve fase, waarbij 3 discussiegroepen werden georganiseerd, en een kwantitatieve fase, waarbij 1003 Belgische respondenten die reeds in Afrika, Latijns-Amerika, Azië of Oceanië op reis waren geweest bevraagd werden via het internet over hun gedrag, houding en opinie tegenover verantwoord toerisme. 

Hier zijn enkele resultaten:

  • 34% van de respondenten zegt reeds gehoord te hebben van verantwoord toerisme. 17% verklaart reeds op een of ander manier aan verantwoord toerisme te hebben gedaan.
  • 61% stelt altijd of vaak gebruik te maken van het internet om hun vakanties te boeken.
  • 47% denkt dat verantwoord reizen een inperking van het niveau van comfort zou betekenen.
  • Behalve op vlak van luxe en welzijn, denken de respondenten grotendeels dat verantwoord toerisme evengoed, zoniet beter, kan beantwoorden aan hun verwachtingen (ontdekking en andere omgeving) dan het conventioneel toerisme.
  • Slechts 15% van de respondenten zou bereid zijn om 2% meer te betalen om de CO2-uistoot van zijn reis te compenseren.

In de Nederlandstalige discussiegroep werd in eerste instantie gesproken over “duurzaam toerisme”. Aangezien de respondenten uit deze discussiegroep aangaven dat de term “verantwoord toerisme” veelzeggender is, hebben we deze laatste term gebruikt in de kwantitatieve fase (de online bevragingen).

Belangrijkste resultaten en aanbevelingen

Download

Kwalitatieve fase

Download

Kwantitatieve fase

Download
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

Deze website gebruikt cookies om uw gebruikerservaring zo aangenaam mogelijk te maken.