TDC is een programma van Enabel, het Belgisch Ontwikkelingsagentschap.

Opiniepeiling 2014 over eerlijke handel: de belangrijkste resultaten

Het Belgisch ontwikkelingsagentschap (BTC) is verantwoordelijk voor het opzetten van het programma: « Trade for Development Centre ». Dit programma coördineert meer bepaald de sensibiliseringscampagnes bij het grote publiek, zoals de Week van de Fair Trade.

In 2010 wenste BTC een kwalitatieve en kwantitatieve opiniepeiling uit te voeren. De globale doelstelling van dit onderzoek was het begrijpen van de relatie tussen de persoonlijke waarden van consumenten (die in België wonen), hun attitudes en hun aankoopgedrag ten aanzien van producten uit eerlijke handel, duurzame handel en biologische landbouw.

In 2011, 2012 en 2014 wou BTC deze enquête opnieuw uitvoeren (enkel de kwantitatieve fase) om de evolutie te zien van de verschillende indicatoren, waarbij men zich in het bijzonder op de eerlijke handel wenste te concentreren.

Hier zijn de belangrijkste resultaten:

  • De bekendheid en het begrip van fair trade daalt licht tegenover 2012, in tegenstelling tot de kennis van de eerlijke producten en de overtuiging een positieve impact te hebben op de producenten.
  • Meer dan de helft van de Belgen heeft in het voorbije jaar (een) fairtradeproduct(en) gekocht.
  • De Belgen staan positief tegenover fair trade, toch voelt minder dan de helft zich erbij betrokken.
  • Voor de consumenten moet fair trade ook openstaan voor producten van Belgische en Europese landbouwers.
  • De bewustmaking van de jongeren blijft prioritair.

Barometer 2014

Volledig rapport over het gedrag, de attitudes en de opinies van personen die in België wonen ten aanzien van producten uit eerlijke handel
Download

Barometer 2014

Belangrijkste resultaten
Download
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

Deze website gebruikt cookies om uw gebruikerservaring zo aangenaam mogelijk te maken.