TDC is een programma van Enabel, het Belgisch Ontwikkelingsagentschap.

Categories
Fair trade en duurzame handel Onderzoeken

Opiniepeiling: Belgen en non-food fairtradeproducten

Het Trade for Development Centre peilde naar de mening, houding en het aankoopgedrag van Belgen ten opzichte van non-food fairtradeproducten[1]. Deze studie heeft als doel om de gedragingen en verwachtingen van de consumenten m.b.t. non-food fairtradeproducten (NFFP) beter in kaart te brengen. De studie werd uitgevoerd door Dedicated Research: 1015 Belgische consumenten van 18 jaar en ouder vulden tussen 22 mei en 8 juni 2015 een online enquête in. Dit kwantitatieve luik werd voorafgegaan door een verkennende fase in maart 2015: 13 mensen namen hiervoor deel aan een discussiegroep.

Categories
Fair trade en duurzame handel Onderzoeken

Opiniepeiling 2014 over eerlijke handel: de belangrijkste resultaten

Het Belgisch ontwikkelingsagentschap (BTC) is verantwoordelijk voor het opzetten van het programma: « Trade for Development Centre ». Dit programma coördineert meer bepaald de sensibiliseringscampagnes bij het grote publiek, zoals de Week van de Fair Trade. In 2010 wenste BTC een kwalitatieve en kwantitatieve opiniepeiling uit te voeren. De globale doelstelling van dit onderzoek was het begrijpen van de relatie tussen de persoonlijke waarden van consumenten (die in België wonen), hun attitudes en hun aankoopgedrag ten aanzien van producten uit eerlijke handel, duurzame handel en biologische landbouw. In 2011, 2012 en 2014 wou BTC deze enquête opnieuw uitvoeren (enkel de kwantitatieve fase) om de evolutie te zien van de verschillende indicatoren, waarbij men zich in het bijzonder op de eerlijke handel wenste te concentreren.

Categories
Onderzoeken

Opiniepeiling : verantwoord toerisme

TDC wou een kwalitatieve en kwantitatieve opiniepeiling uitvoeren met als algemene doelstelling de relatie tussen de persoonlijke waarden van Belgische inwoners en hun attitudes en gedragingen op vlak van toerisme begrijpen. En daarnaast hun kennisniveau, hun begrip en hun percepties met betrekking tot “verantwoord toerisme“ afbakenen.

Categories
Fair trade en duurzame handel Onderzoeken

Eerlijke handel, duurzame handel en handel in producten uit biologische landbouw – 2010

Het Trade for Development Centre heeft een opiniepeiling laten uitvoeren (door Dedicated Research) onder de Belgische bevolking om de gedragingen, attitudes en opinies van de Belg vast te stellen ten aanzien van eerlijke handel, duurzame handel en handel in producten uit biologische landbouw, alsook de evolutie in vergelijking met vorige jaren.

Deze website gebruikt cookies om uw gebruikerservaring zo aangenaam mogelijk te maken.