TDC is een programma van Enabel, het Belgisch Ontwikkelingsagentschap.

Biologische landbouw: definitie en principes

Biologische landbouw is een productiesysteem dat de gezondheid van bodem, ecosysteem en van mensen ten goede komt. Het gaat uit van ecologische processen, biodiversiteit en productiecycli aangepast aan de lokale omstandigheden in plaats van inputs te gebruiken met schadelijke gevolgen. Biologische landbouw combineert traditie, innovatie en wetenschap met respect voor het milieu en bevordert eerlijke relaties en een goede levenskwaliteit voor alle betrokkenen.”

Om als biologisch erkend te worden, moet een product aan allerhande duidelijk omschreven voorwaarden voldoen en strenge controles ondergaan. Geen enkel synthetisch product kan geduld worden. Het voer voor de dieren is vrij van antibiotica en ook ggo’s worden uit de hele keten geweerd*.

Bijzondere aandacht gaat ook naar het welzijn van de dieren en het gebruik van additieven bij de verwerking wordt beperkt. In plaats van een beroep te doen op minerale mest en pesticiden, maakt de biologische landbouw gebruik van organische mest en biologische bestrijding van ziekten en ongedierte.

Meestal blijkt uit de aanwezigheid van een label op de verpakking dat een product als biologisch erkend is.
In België toont het Biogarantie®-label dat een product afkomstig is uit de biologische landbouw en verbouwd is volgens de lijst van vereisten opgesteld door het Bioforum, het platform van bioconsumenten en -producenten. Voor non-food (onderhoudsproducten e.d.) is dat het Ecogarantie®-label.

De vereisten voor de biologische landbouw, zowel nationaal als internationaal, werden doorgaans opgesteld door organisaties van het middenveld. De Europese Commissie heeft er een officiële versie van aangenomen, namelijk Richtlijn (CE) nr. 834/2007, die van kracht is sinds 1 januari 2009. 

Waar vind ik bioproducten?

Dicht bij huis! BioForum is de ondersteunende organisatie van de biosector met als missie het ondersteunen van bioproducenten, het aanmoedigen van de verkoop van bio-voedingsproducten en het promoten van de biologische landbouw. Klik hier en ontdek waar je bioproducten kan vinden.

* De Europese reglementering tolereert een miniem spoor van 0,9 % ggo’s, om producenten te sparen, die het slachtoffer zijn van een onvrijwillige besmetting door nabijgelegen ggo-velden. Consumentenorganisaties en milieuverenigingen vrezen echter dat die tolerantie een eerste stap is naar een verdere verspreiding en uitbreiding van teelten van ggo’s.

Deze website gebruikt cookies om uw gebruikerservaring zo aangenaam mogelijk te maken.