TDC is een programma van Enabel, het Belgisch Ontwikkelingsagentschap.

Wat is duurzame handel?

We spreken over duurzame handel als het handelsverkeer van goederen en diensten sociale, economische en ecologische voordelen oplevert volgens de basisregels van duurzame ontwikkeling:

  • het scheppen van economische waarde;
  • verminderen van armoede en ongelijkheid;
  • het bewaren en hergebruiken van natuurlijke rijkdommen

Door het woord ‘duurzaam’ te gebruiken, leggen de initiatiefnemers van deze systemen niet alleen de nadruk op fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden maar ook op het feit dat het handelsverkeer echt rekening houdt met de ecologische hulpbronnen en met een streven om grondstoffen te bewaren en te hergebruiken.

Duurzame handel is een ruim begrip: eerlijke handel en bio zijn specifieke modellen van duurzame handel.

Ecologisch bewustzijn

Sinds de VN-milieutop in Rio de Janeiro (de ‘Earth Summit’ van 1992) zijn we als consument alsmaar gevoeliger geworden voor wat er op ecologisch vlak op het spel staat. We staan stil bij het feit dat de ecologische keuzes die we maken gevolgen hebben voor onze eigen leefomstandigheden en die van de armste bevolkingsgroepen. Als antwoord op deze toenemende bewustwording volgen de initiatieven elkaar op om de consumenten van de 21e eeuw alternatieven uit duurzame handel aan te bieden die het leefmilieu en kwetsbare menselijke wezens maximaal respecteren. Naast de initiatieven van eerlijke handel is daardoor enkele jaren geleden de term “duurzame handel” verschenen.

De principes van duurzame handel zijn des te noodzakelijker omdat de ontwikkelingslanden de eerste slachtoffers zijn van de klimaatveranderingen en van de milieuaantasting. De droogte en overstromingen die ze veroorzaken, zijn rampzalig voor de boeren, nog altijd de meerderheid van de bevolking in deze landen.

Deze website gebruikt cookies om uw gebruikerservaring zo aangenaam mogelijk te maken.