TDC is een programma van Enabel, het Belgisch Ontwikkelingsagentschap.

Categories
Fair trade Onderzoeken

Brussel-Hoofdstad, een Fair Trade Gewest? Stand van zaken

‘Maak van Brussel een Fair Trade Gewest’ is een uitgebreid programma op initiatief van Communes du commerce équitable (de Franstalige tegenhanger van FairTradeGemeente) en het Trade for Development Centre van Enabel. Beide organisaties zijn actief op lokaal, provinciaal en federaal niveau en besloten hun krachten te bundelen om via actie in de gewesten te werken aan eerlijke handel in heel België.

Categories
Onderzoeken

Het potentieel van lokale transformatie van cacao in Ivoorkust

TDC liet een studie uitvoeren naar het potentieel voor lokale cacaoverwerking in Ivoorkust.​ Veel Ivoriaanse coöperaties die momenteel cacaobonen verkopen, dromen ervan om waarde toe te voegen aan het product dat ze verkopen. Met deze studie poogt TDC om de economische haalbaarheid van deze aanpak na te gaan en de minimale vereisten te bepalen op niveau van de coöperaties.​ […]

Categories
Onderzoek Onderzoeken

Opiniepeiling verantwoorde consumptie 2021

In het kader van de Week van de Fair Trade 2021 bestelde Enabel een barometer om de verantwoorde consumptie van Belgen in kaart te brengen.
62% van de Belgen vindt dat we anders zullen moeten leven en consumeren met het oog op de volgende generaties. Maar de helft van de Belgen blijft wel trouw aan zijn of haar vertrouwde merken in de supermarkt (vooral de jongeren).

Categories
Onderzoeken

De Brusselaars en eerlijke handel

TDC voert tweejaarlijks een barometer uit rond eerlijke handel. Deze enquête peilt naar de bekendheid van fair trade in België en naar de mening en het gedrag van de Belgen op dit vlak. In dit artikel zoemen we in op de mening en het gedrag van de Brusselaars.

Categories
Onderzoeken

Barometer 2020 over fair trade

Om de twee jaar publiceert het Trade for Development Centre een barometer over fair trade, een enquête die tot doel heeft de bekendheid van eerlijke handel in België en de mening en het gedrag van de Belgen op dit vlak in kaart te brengen. Dit jaar werden vragen gesteld over veranderingen in het aankoopgedrag naar aanleiding van de Covid-19-crisis.

De barometer van dit jaar, werd uitgevoerd door Incidence in opdracht van het Trade for Development Centre.  De online enquête werd uitgevoerd tussen 30 juni en 02 augustus 2020 bij 1.212 personen tussen 16 en 80 jaar oud die in België wonen. De maximale foutmarge voor deze steekproef is 2,8%.

Categories
Onderzoeken

Mini-enquête: fair trade en de publieke sector

In opdracht van TDC voerde Dedicated een kleine enquête uit om zich een beeld te vormen van de mening, houding en het aankoopgedrag van de publieke sector. Van de 14 respondenten gaven er 11 aan belang te hechten aan fair trade. Twaalf onder hen zeiden ook effectief fair trade te kopen voor consumptie op de werkvloer.

Categories
Onderzoeken

Studie: potentieel Vietnamese Fairtrade cashewnoten op de wereldmarkt

In deze studie, uitgevoerd door Globally Cool in opdracht van TDC, onderzoeken we of en hoe de Vietnamese Fairtrade cashewnoten een stevige positie kunnen veroveren op de wereldmarkt.

Categories
Onderzoeken

Marktstudie: Warme dranken in Kenia en Oost-Afrika

Het Trade for Development Centre (TDC) en Fairtrade Africa werkten samen met Euromonitor International een studie uit om een beter begrip te krijgen van de markt voor warme dranken en Fairtrade-gecertificeerde merken, zowel voor B2B (foodservice en instellingen) als voor B2C (retail), in Kenia en de bredere regio (Oeganda, Burundi, Tanzania en Rwanda). De focus ligt op Fairtrade-gecertificeerde producten die het meest worden geconsumeerd door Kenianen, zoals thee en koffie maar evengoed warme chocolademelk.

Categories
Onderzoeken

Barometer eerlijke handel 2018

Het Trade for Development Centre peilt tweejaarlijks naar de bekendheid, mening en houding van Belgen tegenover fair trade.

Dankzij deze opiniepeiling krijgen we een beeld van de situatie vandaag en kunnen we de evoluties in kaart te brengen.

Categories
Onderzoeken

Studie van de Europese markt voor SPP-producten

Marktonderzoek en ontwikkeling van een marketingplan om de verkoop van producten van SPP-gecertificeerde kleine producentenorganisaties uit het Zuiden op de West-Europese markt te vergroten.

Deze website gebruikt cookies om uw gebruikerservaring zo aangenaam mogelijk te maken.