TDC is een programma van Enabel, het Belgisch Ontwikkelingsagentschap.

Kalani_web

45 bedrijven vragen om een nationaal wettelijk kader voor corporate due diligence

In navolging van het initiatief dat chocolatier Tony’s Chocolonely nam in Nederland hebben 45  bedrijven een brief geschreven aan de nieuwe Belgische regering, die oproept tot een nationaal wettelijk kader voor corporate due diligence op het gebied van mensenrechten en milieu.

Ben & Jerry’s, Kalani, Chocolatier Galler, JBC, Java, Neckerman, Clarysse, Mayerline, The Cotton Group – B&C en 36 andere bedrijven hebben de brief al ondertekend. Ze nodigen nu andere bedrijven uit om zich bij hen aan te sluiten en deel te nemen aan dit unieke en ongekende initiatief in het kader van maatschappelijke verantwoordelijkheid van Belgische bedrijven. 

De ondertekenaars van de brief benadrukken dat “een groeiend aantal Belgische ondernemingen zich inzet om een positieve maatschappelijke rol te spelen en bij te dragen aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties (Agenda 2030).” Sinds 2016 hebben een aantal onder hen het Belgisch SDG Charter ondertekend en zich geëngageerd om samen te werken met andere actoren zoals NGO’s en overheden om de SDGs te realiseren.  

Maar gezien de omvang en de complexiteit van de uitdagingen “kunnen individuele vrijwillige initiatieven alleen niet volstaan om een economisch model te installeren dat mens en planeet respecteert.” De ondertekenende bedrijven zijn dan ook voorstander van “een wettelijk kader als onderdeel van een weloverwogen mix van maatregelen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen.”

“Het actief identificeren, voorkomen en bestrijden van mensenrechten- en milieuschendingen in internationale ketens brengt kosten en investeringen met zich mee. Wetgeving biedt eveneens de juiste prikkels, beloont inspanningen en creëert eerlijke concurrentie tussen bedrijven.”

De ondertekenaars merken verder op dat “een aantal (buur)landen reeds wetten hebben aangenomen of bezig zijn met het opstellen van wetgeving. Via hun nationale wetgeving verzetten deze landen zich tegen freeriders en oneerlijke concurrentie en creëren ze een gelijk speelveld om mensenrechtenschendingen en milieuschade in productieketens tegen te gaan.”

Wetgeving ter ondersteuning van het Europees initiatief

Op 29 april 2020 kondigde de Europese commissaris voor Justitie Didier Reynders aan dat de Europese Unie van plan is om tegen 2021 een eerste wetgevingsvoorstel op te stellen voor verplichte gepaste zorgvuldigheid (due diligence) op vlak van mensenrechten en milieu.

Met een ambitieuze nationale wetgeving kan België het belang van dit Europese initiatief onderstrepen en als koploper de Europese aanpak mee vorm geven. Een Belgische wet geeft Belgische bedrijven ook de juiste impuls om, anticiperend op de implementatie van een EU-regelgeving, de bedrijfsvoering klaar te stomen en zo een voorsprong te nemen op een Europese markt waar beleidsmakers, consumenten en investeerders de verwachtingen op vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen aanscherpen.”

Het initiatief van het bedrijfsleven kadert perfect in het federaal regeerakkoord, waarin staat dat: “De regering engageert zich om actief en constructief deel te nemen aan de onderhandelingen over het toekomstig VN-Verdrag inzake Bedrijven en Mensenrechten. De regering zal een voortrekkersrol spelen in de uitwerking van een Europees wetgevend kader inzake zorgplicht. Waar mogelijk zal hiertoe een ondersteunend nationaal kader uitgewerkt worden.”

De ondertekenaars van de brief herinneren de beleidsmakers eraan dat “internationaal zakendoen met respect voor de mensenrechten en het milieu de norm moet zijn en dat zij met wetgeving als onderdeel van een goed doordacht beleid die norm bepalen.”

Oproep tot ondertekening

Indien uw bedrijf de brief die half november 2020 aan de nieuwe regering wordt overhandigd ook wil ondertekenen, aarzel dan niet om contact op te nemen met het platform via duediligence.bel(at)gmail.com.

 

Foto: drogen van bio en fairtradekatoen © Kalani

Human rights due diligence voor bedrijven

Oproep voor een wettelijk kader
Download

Lees ook

Kalani: huislinnen dat biologisch én fair trade is

Kalani maakt huislinnen dat zowel biologisch is als fair trade. Het is een van de weinige textielmerken ter wereld dat precies weet waar het katoen voor zijn huislinnen vandaan komt. Oprichter Bruno Van Steenberghe praat over zijn engagement voor de boeren in India, over zijn aandacht voor het milieu en de gezondheid van zijn klanten.

EU-wetgevingsinitiatief over verplichte due diligence voor bedrijven

“De COVID-19-crisis heeft de kwetsbaarheden van onze economie en van niet-gereguleerde globale toeleveringsketens pijnlijk blootgelegd… We moeten ervoor zorgen dat verantwoord zakendoen en duurzame toeleveringsketens de norm worden, een strategische oriëntatie voor bedrijven,” zei didier Reynders tijdens een webinar over due diligence.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

Deze website gebruikt cookies om uw gebruikerservaring zo aangenaam mogelijk te maken.