TDC is een programma van Enabel, het Belgisch Ontwikkelingsagentschap.

Nieuws_European legislation

EU-wetgevingsinitiatief over verplichte due diligence voor bedrijven

“De COVID-19-crisis heeft de kwetsbaarheden van onze economie en van niet-gereguleerde globale toeleveringsketens pijnlijk blootgelegd. Velen zijn van mening dat we onze toeleveringsketens en afhankelijkheid van derde landen voor sommige sleutelproducten moeten herdenken… We moeten ervoor zorgen dat verantwoord zakendoen en duurzame toeleveringsketens de norm worden, een strategische oriëntatie voor bedrijven. ”

Deze woorden zijn van Didier Reynders, Europees commissaris voor Justitie, op 29 april 2020 tijdens een webinar over due diligence georganiseerd door de werkgroep Responsible Business Conduct van het Europees Parlement.

Tijdens datzelfde webinar kondigde Didier Reynders een wetgevingsinitiatief aan over due diligence op vlak van mensenrechten en milieu voor bedrijven in de EU.  Het zal deel uitmaken van het EU COVID-19-herstelpakket en zal worden meegenomen in de Europese Green Deal.

De aankondiging van de commissaris bouwt voort op een in opdracht van de Europese Commissie uitgevoerd onderzoek naar due diligence-eisen in de toeleveringsketen van de BIICL, waaruit bleek dat er behoefte is aan verplichte wetgeving op Europees niveau omdat vrijwillige maatregelen niet effectief bleken om bedrijven aan te moedigen de negatieve impact op mensenrechten en milieu in hun toeleveringsketens te identificeren, te verantwoorden en te verzachten.

Een groep van 101 investeerders, samen goed voor meer dan US $ 4,2 biljoen aan beheerd vermogen, ‘is van mening dat regeringen de plicht hebben te beschermen tegen de schending van mensenrechten door bedrijven door middel van effectieve regelgevende maatregelen, vooral wanneer vrijwillige bedrijfsmaatregelen nog steeds grote hiaten laten in de bescherming van de mensenrechten. “

Het initiatief van Reynders wordt gesteund door Duitsland dat begin juli het voorzitterschap van de Europese Raad zal bekleden. Carsten Stender van het Duitse Ministerie van Arbeid en Sociale Zaken verklaarde alvast “u heeft onze steun”.

Photo: fdecomite
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

Deze website gebruikt cookies om uw gebruikerservaring zo aangenaam mogelijk te maken.