TDC is een programma van Enabel, het Belgisch Ontwikkelingsagentschap.

Textile_EU

Coronavirus versterkt de argumenten voor nieuwe EU-textielwetten – 65 maatschappelijke organisaties publiceren hun gezamenlijke visie

Nu de Europese Commissie op het punt staat de komende maanden te beginnen met de ontwikkeling van een nieuwe “alomvattende strategie voor textiel”[1], heeft een groep van 65 maatschappelijke organisaties haar visie[2] op de mondiale textiel-, kleding-, leder- en schoeiselsector – Textile, Garments, Leather and Footwear – TGLF) uiteengezet. Zij deden dit door een niet-officiële (of “schaduw”-)strategie uit te stippelen waarin ze een reeks wetgevende en niet-wetgevende acties voorstellen die de EU kan ondernemen om bij te dragen aan eerlijkere en duurzamere TGLF-waardeketens.

De groep – een brede coalitie[3] van campagnevoerders voor eerlijke handel, mensen- en werknemersrechten, milieubescherming en transparantie – roept de Europese Commissie, de leden van het Europees Parlement en de EU-regeringen op om een ambitieuze strategie te steunen die een wereldwijd herontwerp op gang zal brengen van het niet-functionerende bedrijfsmodel van de textielindustrie bedoeld voor de post-coronaviruswereld.

De TGLF-sector wordt al geruime tijd gekenmerkt door schendingen van arbeids- en mensenrechten en door de enorme belasting van ons milieu en klimaat.

De leden van het Europees Parlement Delara Burkhardt (S&D), Heidi Hautala (voorzitter van de werkgroep Verantwoordelijk Ondernemerschap, van de Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie) en Helmut Scholz (GUE/NGL) hebben een gezamenlijke brief aan alle leden van het Europees Parlement gestuurd om de ‘Civil Society Shadow Strategy’ te delen en te steunen. In de brief benadrukken de leden van het Europees Parlement dat “de textielsector tot de meest kwetsbare sectoren van de COVID-19-crisis behoort vanwege de onevenwichtige machtsverhoudingen tussen de actoren en de ernstige structurele problemen, waaronder de milieuschade die de sector veroorzaakt en de bestuurskwesties. Het is een van de meest vervuilende industrieën, de bron van talloze rampen zoals die van Rana Plaza, en een hotspot voor mensenrechtenschendingen – die vrouwen onevenredig zwaar treffen”.

Als vertegenwoordiger van de coalitie zei Sergi Corbalán, uitvoerend directeur van de Fair Trade Advocacy Office: “Vrijwillige actie van de industrie heeft niet geleid tot een eerlijke en duurzame textielindustrie dus is het tijd dat de leiders van de EU de structuur van de industrie opnieuw gaan instellen” en voegde daaraan toe: “Deze ‘Schaduwstrategie’ biedt de Commissie de gecombineerde expertise van 65 maatschappelijke organisaties die jarenlange ervaring hebben in het omgaan met de verschillende effecten van de sector. Het is geen menu waaruit de Commissie specifieke initiatieven kan kiezen en andere achter zich kan laten, maar een alomvattende strategie waarin het nemen van maatregelen op elk gebied de inspanningen op andere gebieden versterkt”.

De visie van het maatschappelijk middenveld op een alomvattende EU-textielstrategie bevat onder meer aanbevelingen:

  • Ervoor zorgen dat bedrijven wettelijk verplicht zijn om niet alleen voor hun eigen activiteiten, maar voor hun hele toeleveringsketen verantwoordelijkheid te nemen door in alle sectoren een Europese wet inzake zorgvuldigheidseisen (due diligence) toe te passen, met inbegrip van specifieke eisen voor de TGLF-sector. Het ondertekenen van een partnerschap met meerdere belanghebbenden mag het bedrijfsleven niet van zijn verantwoordelijkheid ontslaan.
  • Strengere milieuregels die betrekking hebben op de wijze waarop textielproducten die in de EU worden verkocht, worden ontworpen en geproduceerd, wettelijke en financiële verantwoordelijkheid van de producenten voor het moment dat hun producten afval worden, alsmede zinvolle maatregelen ter bevordering van de transparantie.
  • Ervoor zorgen dat merken en detailhandelaars wettelijk verplicht zijn om contracten na te komen en een einde maken aan de cultuur van oneerlijke inkooppraktijken die hen toelaten straffeloos bestellingen op te zeggen zonder de betalingen na te komen – waardoor werknemers achterblijven zonder loon maar met een stapel aan onverkoopbare producten.
  • Hervormingen van het bestuur en een betere wetshandhaving in de producerende landen maken deel uit van de oplossing voor duurzaamheidskwesties in de TGLF-waardeketens.
  • De macht van de EU markt aanwenden om via handelsbeleid duurzame productiepraktijken in de TGLF-sector te stimuleren.

Ga naar de volledige strategie

De Civil Society Shadow European Strategy for Sustainable Textile, Garments, Leather and Footwear is een gezamenlijk initiatief van:

Abiti Puliti, achACT, Aeress, Association 4D, Circular Economy – VšĮ “Žiedinė ekonomika, Clean Clothes Campaign Europe, Clean Clothes Campaign international, , Cooperativa Sociale Insieme, Confederação Portuguesa das Associações de Defesa do Ambiente (CPADA), ECOS, EEB, Emmaus- Europe, ENS, Europe and We, FAIR, Fairtrade Germany, Fairtrade International, Fairtrade Max Havelaar France, Fairtrade Foundation, Fairtrade Polska, Fashion Revolution, FEMNET e.V., FOCSIV, Forum Fairer Handel, France Nature Environnement, Frauenwerk der Nordkirche, Friends of the Earth Europe, FTAO, Gender Alliance for Development Centre (GADC), Humusz Szövetség, INKOTA-Netzwerk, Institute for Sustainable Development Foundation, Institute of Circular Economy, Irish Environmental Network, Lithuanian NGDO Platform, Netwerk Bewust Varbruikein, ÖKOBÜRO, OXFAM Intermón, Oxfam Magasins du Monde Plastic Soup Foundation, Plataforma Portuguesa das ONGD, Polish Zero Waste Association, Pravicna-Trgovina, RepaNet, Rreuse, SDG Watch Austria, Sredina – Association of Citizens, SÜDWIND-Institut, The Circle, Traidcraft Exchange, Transparency Germany, Transparency International Deutschland, Umweltdachverband, VerbraucherService Bundesverband , Voice Ireland, Weltladen-Dachverband, Women Engage for a Common Future, Women Engaged for a Common Future France, Wontanara o.p.s., World Fair Trade Organization- Europe, World Fair Trade Organization, World Vision Ireland, World Vision Romania, Wird, Zaļā brīvība (Green Liberty), Zero Waste Europe, and Zero Waste France.

[1] The Commission’s commitment to a ‘comprehensive Textile Strategy’ was made in the Circular Economy Action Plan (page 13) published in March 2020. EU Environment ministers will have their say when they react to the Action Plan at the next Environment Council meeting on 22 June. The European Parliament will also react at a forthcoming plenary session. It is expected that the Commission will publish a roadmap towards the Textile Strategy before the end of 2020.
[2] Full text of the strategy: http://bit.ly/TextilesEU
[3] See list below

Lees ook

EU-wetgevingsinitiatief over verplichte due diligence voor bedrijven

“De COVID-19-crisis heeft de kwetsbaarheden van onze economie en van niet-gereguleerde globale toeleveringsketens pijnlijk blootgelegd… We moeten ervoor zorgen dat verantwoord zakendoen en duurzame toeleveringsketens de norm worden, een strategische oriëntatie voor bedrijven,” zei didier Reynders tijdens een webinar over due diligence.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

Deze website gebruikt cookies om uw gebruikerservaring zo aangenaam mogelijk te maken.