TDC is een programma van Enabel, het Belgisch Ontwikkelingsagentschap.

Ethische labels in Zuid-Afrika

Er wordt wel eens beweerd dat ethische producten enkel ontworpen worden voor westerlingen. Maar klopt dit? Het Trade for Development Centre heeft samen met Ask Africa een marktonderzoek gevoerd om te peilen naar de populariteit van ethische producten in Zuid-Afrika. Het doel ervan is om de houding van de Zuid-Afrikaanse bevolking tegenover ethische producten met certificaties als Fairtrade, MSC, FCS, enz. te analyseren. 

 
In het onderzoek werden iets meer dan 1700 persoonlijke interviews afgenomen van de globale Zuid-Afrikaanse bevolking in zeven grootstedelijke gebieden met als doel te meten in hoeverre de ethische labels bekend zijn en begrepen worden. Verder werd gepeild naar de winkelgewoontes voor eerlijke, ethische en/of andere duurzame producten.
 
Het onderzoek wijst uit dat de meeste Zuid-Afrikanen zich bewust zijn van de milieuproblemen en dat zij bereid zijn groene initiatieven te kopen, maar alleen als die ook functionele voordelen opleveren. De bekendheid met de terminologie en de logo’s van ethische en duurzame labels ligt bij deze Zuid-Afrikaanse consumenten vrij laag. Globaal genomen scoort de blanke bevolking en de mensen met een hoger inkomen hierop iets beter. 
Meer dan de helft van de bevraagde consumenten zou een product kopen als ze het Fairtradelogo zien. Een kwart van hen zou een product met Fairtradelogo kopen, ongeacht de prijs. 
 
“De verkeerde etikettering van verschillende producten is gemeengoed in Zuid-Afrika; dat is niet alleen een inbreuk op de voedselwetgeving maar het veroorzaakt ook verscheidene economische, ethische en gezondheidsproblemen,” zegt minister van Handel en Industrie Rob Davies. Steeds meer mensen zijn op de hoogte van deze wijdverspreide praktijk in Zuid-Afrika. Dat zou ertoe kunnen leiden dat de consument minder vertrouwen heeft in bepaalde labels, dat hij of zij er minder aandacht aan schenkt of er zich minder bewust van is. Juiste informatie, die op grote schaal en gemakkelijk toegankelijk en begrijpelijk is, kan de consument aanmoedigen om zich te informeren en bijgevolg ook meer aandacht te schenken aan de labels.

Executive summary

Market Research on Customers’ Awareness, Opinion and Understanding of Ethical Labels in South Africa
Download

Final report

Market Research on Customers’ Awareness, Opinion and Understanding of Ethical Labels in South Africa
Download

Infographic

Awareness, Opinion and Understanding of Ethical Labels in South Africa
Download
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

Deze website gebruikt cookies om uw gebruikerservaring zo aangenaam mogelijk te maken.