TDC is een programma van Enabel, het Belgisch Ontwikkelingsagentschap.

tamadi

Tamadi : eerlijk en solidair toerisme bij boerenorganisaties

Tamadi, de vereniging die kantoor houdt in Floreffe, beoogt plattelandsontwikkeling via alternatief toerisme op basis van onderdompeling in het dagelijks dorpsleven en in ontmoeting. In het kader van dit plattelandstoerisme zijn boerenverenigingen vaak partner van de reisorganisatie.

“Het idee voor Tamadi is gegroeid na een ontmoeting met Faliry Boly, de Malinese leider van een boerenorganisatie. We hadden zin om mensen te ontmoeten”, vertelt Benoît Dave, secretaris van de vereniging. Voor een onderzoeker-socioloog gespecialiseerd in ontwikkelingssamenwerking, meer bepaald in landbouwpraktijken, is dat natuurlijk de normaalste zaak van de wereld.

De vereniging staat helemaal in het teken van de boerengemeenschappen. In alle landen waar Tamadi actief is, zijn de partnerorganisaties geëngageerd in acties voor sociale verandering met landbouwgemeenschappen: de kleine boer verdedigen, landbouwopleidingen organiseren, het lokale patrimonium bewaren, productie- of verwerkingscoöperaties beheren, vechten voor toegang tot de gronden, enz.

De vereniging werd opgericht in 2005 en viert binnenkort haar tienjarig bestaan. Tamadi biedt in partnerschap met dynamische culturele en boerenorganisaties verschillende rondreizen aan naar zeven verschillende bestemmingen: Turkije, Madagaskar, India, Tunesië, Tanzania, Mali en de Westelijke Sahara.

Inleefreizen

Tamadi en zijn partners staan voor echte inleefvakanties: je gebruikt het lokaal vervoer en je logeert bij de plaatselijke bevolking. Je reist in groepjes van vier tot acht personen, begeleid door een Franstalig lid van de partnerorganisatie. Voor het goedkoopste verblijf, een week in het Tunesische berberdorp Zammour, betaal je € 550 voor 8 dagen (vlucht niet inbegrepen). En de duurste rondreis, waarbij je twee nationale parken in Tanzania combineert met een verblijf op Zanzibar, komt op € 1.350 voor 22 dagen (vlucht niet inbegrepen).

Wat maakt Tamadi anders dan de andere reisorganisaties? Benoît Dave: “Tamadi onderscheidt zich eerst en vooral omdat we met partners werken die niet de gebruikelijke toeristische partners zijn: boerenorganisaties die qua omvang veel groter zijn dan Tamadi. Daarnaast ondertekenen wij economische overeenkomsten met onze partners. Wij doen niet aan liefdadigheid. Er is geen solidariteitsbijdrage. Wij leggen samen de prijzen vast en iedereen krijgt een eerlijk loon: de gastfamilies, de gidsen en de organisaties. Bovendien gaat het om een echt partnerschap: wij stippelen samen de rondreis uit en leggen het budget voor de reiziger vast. Partnerschap betekent dat wij helemaal niet afhankelijk zijn van elkaar. In onze overeenkomsten verdelen we het bedrag dat de reiziger betaalt als volgt: 70 % voor de partner en 30 % voor Tamadi, als vergoeding voor het verzorgen van de communicatie en de coördinatie.

De lente van Zammour

Een bewijs van de solidariteit van het partnerschap: in maart 2013 heeft Tamadi alle partners praktisch een week lang samengebracht in Zammour, een berberdorp in Tunesië dat door de vereniging gepromoot wordt. Waarom kwamen ze samen? Om elkaar beter te leren kennen, ervaringen uit te wisselen, na te denken over de gezamenlijke doelen en over het bestuur van de vereniging. “Daarbovenop was het idee achter Zammour vooral om het partnerschap verder te ontwikkelen door de partners in de vereniging op te nemen”, voegt de secretaris van Tamadi eraan toe. Bijna iedereen was aanwezig. Alleen de partners uit de Westelijke Sahara en India ontbraken op het appel, wegens visumproblemen.

De ontmoeting wierp vruchten af met als sluitstuk een gloednieuw handvest voor de vereniging en een heleboel frisse ideeën. “We hebben goed kunnen praten”, lacht Benoît Dave. Er werden drie werkgroepen opgezet om ideeën te ontwikkelen. De eerste gaat over het nieuw bestuur van de vereniging. De tweede gaat over het opstarten van nieuwe themareizen: zaden, vrouwen, biolandbouw, enz. De derde gaat over het delen van ervaringen en onderlinge opleidingen. Zo zullen de Indiërs en de Madagasken de Tunesiërs opleiden in het onthaal van reizigers.

Politieke instabiliteit en financieel voortbestaan

Een jaar na die ‘lente van Zammour’ is de dynamiek nog steeds tastbaar: elke maand beleggen de coördinatoren van het toeristisch project van elke partnerorganisatie en de directrice van Tamadi een vergadering via Skype.

Dynamiek en een goede organisatie, dat is nodig om het hoofd te bieden aan de problemen waarmee de vereniging te kampen heeft. Te beginnen bij de politieke instabiliteit in sommige gebieden. Daardoor moesten de reizen naar Mali en de Westelijke Sahara opgeschort worden. Ze zullen terug doorgaan als het gevaar geweken is. Op een gegeven ogenblik was zelfs Tunesië potentieel gevaarlijk.

Verder is er de financiële kant. Het is niet zeker dat de vereniging financieel kan overleven: om de kosten te dekken (onder andere de medewerkers te betalen) moeten ze minstens 300 reizigers per jaar hebben. “Terwijl we nu op 220 zitten”, vertrouwt Benoît Dave ons toe.

Reizigers betrokken bij de vereniging

“Wij zijn geloofwaardig bij de boeren, niet alleen omdat de inkomsten eerlijk verdeeld worden maar ook omdat wij de nodige middelen inzetten: op Madagaskar bijvoorbeeld stelt ons project iemand fulltime tewerk. Bovendien beseft iedereen dat het contact heel speciaal is: de interesse is echt, de relaties zijn oprecht. Dat is onze kijk op toerisme: een relatie moet in evenwicht zijn en bij de ontmoeting moet je respect tonen.”

De dynamiek van Tamadi heeft ook de ‘klanten’ van de vereniging aangestoken: zij worden uitgenodigd om hun ervaringen te delen. Dat kan op de website van de vereniging of via ‘praatvergaderingen’. “De reizigers zijn sterk betrokken bij de organisatie. Velen zijn lid geworden, of zelfs bestuurslid. Wij zijn een echte vereniging”, besluit Benoît Dave tevreden. Meer nog, een Frans-Belgische vereniging, want zowel qua leden als bestuursleden zijn er bijna evenveel Fransen als Belgen. Tamadi heeft trouwens ook een kantoor in Nantes, naast dat in Floreffe. De vereniging is ook lid van ATES – Association pour le tourisme équitable et solidaire (Vereniging voor eerlijk en solidair toerisme) in Frankrijk.

De vereniging is ook lid van de ATES (Vereniging voor eerlijk en solidair toerisme), in Frankrijk.
Fotokredieten: Tamadi
Rue Elie Delire, 1
5150 Floreffe
0478/97.03.58
infos@tamadi.org
www.tamadi.org
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

Deze website gebruikt cookies om uw gebruikerservaring zo aangenaam mogelijk te maken.