TDC is een programma van Enabel, het Belgisch Ontwikkelingsagentschap.

ILO

Zorgplicht voor bedrijven: wat denken de Belgen?

Meer dan acht op tien Belgen zijn voorstander van wetgeving die bedrijven verplicht maatregelen te nemen die de schending van de mensenrechten en milieuschade moet voorkomen. De meerderheid vindt dat dit wetgevend initiaitief op Europees niveau moeten worden genomen. Dit blijkt uit een opiniepeiling rond Belgen en fair trade in opdracht van TDC-Enabel.

Wetgeving in voorbereiding

Vóór eind 2021 moet de Commissie op verzoek van het Europees Parlement, een ontwerp-wetgeving indienen inzake zorgplicht (of due diligence) bij ondernemingen.

Due diligence op het gebied van mensenrechten en milieu is een verplichting voor bedrijven om de negatieve effecten van hun activiteiten (of die van hun onderaannemers en leveranciers) op mensenrechten en milieu in kaart te brengen, te voorkomen, te beperken en er verslag over uit te brengen. (1)

In sommige Europese landen zijn hierover reeds wetten van kracht en ook in België is een wetsvoorstel ingediend bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

[1] Zie de verschillende artikels van het Trade for Development Centre van Enabel over dit onderwerp : EU-wetgevingsinitiatief over verplichte due diligence voor bedrijven – Belgische bedrijven vragen om een nationaal wettelijk kader voor corporate due diligenceEuroparlementsleden roepen op tot ambitieuze wetgeving rond ‘due digilence’ van bedrijven

Enabel vraag de Belgen om hun mening

In het kader van Enabels meest recente enquête over verantwoorde consumptie [2]  werd gepeildnaar de mening van de Belgen over deze kwestie. Zijn ze pro een wetgeving over deze materie en indien ja, op welk niveau moet deze wetgeving genomen worden, Europees of eerder nationaal?  

Voorstelling van de context aan de respondenten van deze enquête

“De economische activiteiten van ondernemingen kunnen negatieve gevolgen hebben voor de mensenrechten overal ter wereld: dwangarbeid, illegale kinderarbeid, massaal gebruik van giftige producten die gevaarlijk zijn voor de gezondheid van werknemers en het milieu, onderdrukking van vakbonden, enz.

Sommigen zijn van mening dat vrijwillige initiatieven van ondernemingen om deze misbruiken  te voorkomen volstaan om een economisch model tot stand te brengen dat de mens en de planeet respecteert. Anderen zijn van mening dat het opleggen van respect voor de mensenrechten via wetgeving een negatief effect kan hebben op de concurrentie tussen bedrijven.”

Vragen en resultaten

V: Bent u voorstander van een wet die bedrijven ertoe verplicht maatregelen te nemen om schendingen van de mensenrechten in hun toeleveringsketens te voorkomen, met inbegrip van hun leveranciers en onderaannemers?

83% van de Belgen zijn voorstander van de invoering van een wet die bedrijven verplicht om maatregelen te nemen om schendingen van mensenrechten doorheen hun toeleveringsketens te voorkomen …

 Deze tendens zien we bij alle geanalyseerde profielen.

V : Bent u voorstander van een wet die bedrijven ertoe verplicht maatregelen te nemen om milieuschade in hun toeleveringsketens te voorkomen, met inbegrip van hun leveranciers en onderaannemers?

Meer dan 8 op 10 Belgen zijn voorstander van de invoering van een wet die bedrijven verplicht om maatregelen te nemen om milieuschade doorheen hun toeleveringsketens te voorkomen

… ook hier zien we weinig verschillen tussen de geanalyseerde profielen

V : Op welk niveau moet dergelijke wetgeving volgens u worden genomen?

Meer dan de helft van de Belgen (59%) vindt trouwens dat de wetgeving rond de zorgplicht van bedrijven meteen op Europees niveau moet worden ingevoerd, met name de Vlamingen, de 55-plussers, de mannen, de personen zonder kinderen in huis en zij die in de stadsrand wonen. Significant meer jongere personen en Brusselaars vinden dat deze wetgeving op nationaal niveau moet worden geregeld.

[2] De volledige resultaten van de studie zijn beschikbaar op https://www.tdc-enabel.be/2021/09/29/barometer-verantwoorde-consumptie-2021/

A lire

Opiniepeiling verantwoorde consumptie 2021

In het kader van de Week van de Fair Trade 2021 bestelde Enabel een barometer om de verantwoorde consumptie van Belgen in kaart te brengen.
62% van de Belgen vindt dat we anders zullen moeten leven en consumeren met het oog op de volgende generaties. Maar de helft van de Belgen blijft wel trouw aan zijn of haar vertrouwde merken in de supermarkt (vooral de jongeren).

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

Deze website gebruikt cookies om uw gebruikerservaring zo aangenaam mogelijk te maken.