TDC is een programma van Enabel, het Belgisch Ontwikkelingsagentschap.

Save the date_2020

Webinar: maatschappelijk verantwoord ondernemen en eerlijke handel in tijden van crisis

Wanneer 
29 september 2020, van 9u30 tot 13u00
Waar
Webinar

Het webinar wordt georganiseerd in het Frans, Nederlands en Engels. Er zal simultane vertaling worden voorzien in de drie talen. 

1ste debat

Covid-19, klimaatverandering, toenemende ongelijkheid, vernietiging van de biodiversiteit, … Stuk voor stuk thema’s die ons verplichten opnieuw na te denken over de manier waarop we handeldrijven, en over de ecologische en solidaire transitie die onze maatschappij nodig heeft. Kan eerlijke handel daartoe bijdragen? En onder welk voorwaarden?

De klimaatverandering en huidige gezondheidscrisis wijzen ons erop dat de manier waarop we de globalisering van de handel hebben georganiseerd, met just-in-time* internationale waardeketens, ons bijzonder kwetsbaar maakt en een grote druk uitoefent op de ecosystemen. En dan hebben we het nog niet over de sociale externaliteiten, zoals de toenemende ongelijkheid. We moeten de manier  waarop we handeldrijven herbekijken. Zo moet de economische activiteit in essentiële sectoren zoals de gezondheidszorg en voeding dringend worden geherlokaliseerd zodat we onze autonomie en veerkracht kunnen versterken. Daarnaast is het even belangrijk om de niet-vervangbare toeleveringsketens (zoals koffie, cacao en bananen) te verduurzamen en eerlijk te maken. De gelegenheid bij uitstek dus om de sociale en ecologische transitie te realiseren die onze samenleving nodig heeft.

Kan eerlijke handel daartoe bijdragen? En onder welk voorwaarden? Moet handel echt zo lokaal mogelijk zijn? In welke mate neemt de wereldwijde gelijkheid mogelijk niet nog toe door de herlokalisatie van deze waardeketens, eerder dan dat ze afneemt?

Deelnemers

Sinds juni 2016 is Nicolas Lambert directeur van Fairtrade Belgium. Tevens is hij professor aan de Louvain School of Management (UCLouvain). Voorheen werkte Nicolas gedurende bijna 20 jaar in de voedingsindustrie. Dit zowel in België, in Nederland als in het Verenigd Koninkrijk. Hij was ook consultant in strategie, onder andere binnen het agentschap Darwin BBDO. In 2010 werd Nicolas verkozen tot ‘Marketer of the Year’ door het magazine Trends en STIMA en tot ‘Advertiser personality of the Year’ door het magazine PUB en de UBA.  

Nicolas is gehuwd en is vader van Lucas (15) en Marion (13). Als trotse inwoner van zijn stad Bergen, nam hij actief deel aan de promotie van Bergen als Culturele Hoofdstad van Europa. Nicolas is gepassioneerd door reizen, lectuur en klassieke zangkunst. 

Van 2014 tot 2018 was hij de vertegenwoordiger bij de delegatie van de Europese Unie in Rome die zich bezighoudt met de FAO, IFAD en WFP. Daarvoor werkte hij aan beleidsontwikkeling op vlak van landbouw, voedselzekerheid en voeding, en op de geografische samenwerking met de Hoorn van Afrika, met name Ethiopië. In deze periode was hij nauw betrokken bij de ontwikkeling van het externe EU-voedselzekerheidsbeleid, bij het EU resilience initiative in de Hoorn van Afrika en bij de  oprichting van EU-Food Facility. Tussen 1996 en 2005 werd hij gedetacheerd naar verschillende EU-delegaties. 

Voordat hij tot de Europese Commissie toetrad, gaf hij les aan het Institute of Social Studies in Den Haag, Nederland, en aan de universiteiten van Zimbabwe en Addis Abeba over plattelands- en regionale ontwikkeling. 

Indro Dasgupta is een onafhankelijk lid van de raad van bestuur van de World Fair Trade Organization. Hij werkt voor het Craft Resource Center in India. Indro Dasgupta is er vast van overtuigd dat, als we de alarmerende en chronische niveaus van armoede en inkomensongelijkheid in de wereld willen verlichten, het genereren van inkomsten voor gemarginaliseerde ambachtslieden door middel van eerlijke handel een van de meest levensvatbare pistes is. 

Hij behaalde zijn doctoraat in de economie aan de Southern Methodist University in Dallas, in de Amerikaanse staat Texas, waar hij ook als adjunct-hoogleraar in de economie werkzaam is. 

Julie Maisonhaute is agro-econoom. Ze nam van 2006 tot 2008 de coördinatie van het Franse Platform voor Eerlijke Handel voor haar rekening. Zo verwierf ze een grondige kennis van de eerlijke handel en de principes, actoren en garanties ervan. Bovendien kent ze het reilen en zeilen van landbouwcoöperaties (opdracht binnen Coop de France tussen 2000 en 2003). Ook heeft ze gedurende 7 jaar praktijkkennis opgedaan, meer bepaald op het terrein in de biologische waardeketens in de Franse regio Auvergne-Rhône-Alpes. Sinds 2017 is Julie Maisonhaute als adjunct-algemeen afgevaardigde verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de eerlijke handel ‘Origine France’ in Frankrijk. 

 

Debat fair trade in crisisperiodes

2de debat

Maatschappelijk verantwoord ondernemen van bedrijven in hun toeleveringsketen. Wat zijn de voor- en nadelen van de bindende normen? En welke rol is weggelegd voor vrijwillige initiatieven?  

Hoewel er al heel wat beloftes werden gemaakt, hebben ondernemingen het lastig om hun verantwoordelijkheid in de toeleveringsketens op te nemen. Denken we maar aan de kinderarbeid op de cacaoplantages van de twee grootste producerende landen, Ivoorkust en Ghana, die de afgelopen tien jaar nog is toegenomen, ondanks de beloftes van de industrie om ze te beperken.

Om de toeleveringsketen duurzamer te maken worden op grote schaal vrijwillige certificeringssystemen gepromoot, en landen als België of Nederland werken vrijwillige initiatieven uit met verschillende actoren, naar het voorbeeld van ‘Beyond Chocolate’.  

Het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk kozen dan weer voor een andere weg en keurden wetten goed die ondernemingen met een bepaalde omvang ertoe verplichten een verslag te publiceren over de maatregelen die ze nemen om de schending van mensenrechten in hun toeleveringsketen te vermijden. De Europese Commissie wil hen daarin volgen en kondigde een wetgevend initiatief aan inzake maatschappelijk verantwoord ondernemen voor 2021.

Tijdens het debat wordt van gedachten gewisseld over de voor- en nadelen van dwingende normen, de inhoud ervan en de noodzakelijke controlemiddelen met het oog op de efficiëntie van die normen, en over de rol en plaats van vrijwillige initiatieven in een dergelijke context.

Deelnemers

Didier Reynders  behaalde in 1981 een diploma in de rechten aan de Universiteit van Luik. Hij was gastdocent aan de universiteiten van Luik en Leuven. Na het voorzitterschap van de NMBS en van de Nationale Maatschappij der Luchtwegen werd hij verkozen tot vicevoorzitter van de PRL (liberale partij), alvorens in 1992 Parlementslid te worden. Hij bekleedde in zijn carrière de rol van minister van Financiën, vicepremier, voorzitter van de Mouvement Réformateur (alliantie van liberale partijen), minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken.Op 11 oktober 2014 werd hij minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen (tot 30 november 2019).Op 9 december 2018 werd hij ook minister van Defensie. 

Sarah Vaes is beleidsmedewerker bij Oxfam België. Na studies in politieke wetenschappen deed ze lobbywerk voor de Noord-Zuidbeweging voor een rechtvaardig klimaatbeleid. In 2011 ging ze aan de slag bij HIVA – KU Leuven. Ze deed er beleidsgericht onderzoek over internationale samenwerking en mondiale duurzame ontwikkeling, onder meer naar de rol van private sector in ontwikkelingssamenwerking. Sinds 2018 zet ze activisme en beleidsbeïnvloeding opnieuw centraal en bijt ze zich bij Oxfam vast in de strijd tegen ongelijkheid en  economische onrechtvaardigheid. 
Ze volgt in het bijzonder de beleidsontwikkelingen op vlak van bedrijven en mensenrechten en is actief in de werkgroep van Belgische middenveldorganisaties die ijvert voor een krachtiger nationaal, Europees en internationaal beleid voor bedrijven en mensenrechten. 

  • David Coleman 
    VP Public Affairs Europe, Mars 

Davic Coleman ondersteunt de aanpak bij de EU-instellingen voor Mars in het algemeen en specifiek voor kwesties die relevant zijn voor de bedrijfssegmenten die deel uitmaken van Mars (bv. Pet Care, Confectionary, Food).  De heer Coleman heeft 20 jaar ervaring in het vertegenwoordigen van het bedrijfsleven op EU-niveau, waarvan 15 jaar voor toonaangevende bedrijven in de voedingsindustrie. Zijn aandachtsgebieden variëren van – onder andere – consumenteninformatiesystemen tot duurzaamheidskwesties, vanuit de wensen om door middel van bedrijfsdiplomatie wederzijdse resultaten met belanghebbenden te bereiken. Hij heeft een graad in de rechten en behaalde een postdoc master in EU-recht. Hij was een Blue Book Trainee in het kabinet van de commissaris voor volksgezondheid en consumentenbescherming David Byrne.  Hij heeft de Ierse nationaliteit en is zowel in Ierland als in Frankrijk opgeleid. 

  • Sara Geenen 
    Institute of Development Policy (IOB), UAntwerp

Haar huidige onderzoeksinteresses liggen in de globale en lokale ontwikkelingsdimensies van extractivistische* projecten. Daarbij stelt ze vragen over meer maatschappelijk verantwoorde en inclusieve vormen van globalisering aan de orde.   

Sinds meer dan 10 jaar doet Sara Geenen onderzoek naar de politieke economie / politieke ecologie van de goudwinning, meer bepaald in de Democratische Republiek Congo, waar ze verbonden is aan het Centre d’Expertise en Gestion Minière van de Katholieke Universiteit van Bukavu 

TDC_Logo_Color_CMYK
The Shift
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

Deze website gebruikt cookies om uw gebruikerservaring zo aangenaam mogelijk te maken.